Zavrieť Táto stránka používa súbory cookies, aby Vám ponúkla lepší zážitok z jej prezerania. Používaním tejto stránky, bez vypnutia cookies vo Vašich nastaveniach prehliadača, súhlasíte s ich používaním. (viac informácií)

Provízne podmienky

sprostredkovania kúpy, predaja a prenájmu nehnuteľností

Cena nehnuteľností tak, ako je uvedená v ponuke našej realitnej kancelárie pri konkrétnej nehnuteľnosti je cenou určenou vlastníkom nehnuteľnosti, prípadne jeho splnomocneným zástupcom. Táto cena zahŕňa odmenu (províziu) kancelárie za sprostredkovateľskú činnosť a je určená percentuálnou sadzbou odvodenou z kúpnej ceny nehnuteľnosti. Táto sadzba v súčasnosti predstavuje cca 3 % z kúpnej ceny s tým, že konkrétna sadzba je závislá od výšky kúpnej ceny. Výšku provízie je možné určiť aj po vzájomnej dohode zástupcu našej kancelárie s klientom.

Provízia za sprostredkovanie prenájmu nehnuteľností predstavuje sumu zodpovedajúcu jednomesačnému nájomnému.

PROVÍZIA ZAHŔŇA:

 • sprostredkovanie kompletného právneho servisu
 • príprava všetkých typov zmlúv súvisiacich s prevodom nehnuteľností (dohoda o rezervácii nehnuteľností, zmluva o budúcej kúpnej zmluve, kúpna zmluva, zmluva o prevode členských práv, návrh na vklad vlastníckeho práva, zmluva o nájme nehnuteľností a iné...)
 • vybratie listu vlastníctva a kópie z katastrálnej mapy, pre právne účely, z katastra nehnuteľností, ak je to potrebné
 • overenie podpisov u notára
 • preplatenie kolkov pri štandartnom podaní návrhu na vklad vlastníckeho práva
 • podanie návrhu na vklad vlastníckeho práva a záložného práva na požiadanie klienta
 • realizovanie obhliadok nehnuteľností
 • inzerovanie nehnuteľností na inzertných portáloch
 • osobná asistencia

Ak kúpa nehnuteľnosti má byť financovaná z prostriedkov hypotekárneho resp. iného vhodného úveru, poskytneme, v prípade záujmu klienta súčinnosť pri výbere vhodnej finančnej inštitúcie, ako aj pri realizácii úkonov súvisiacich s vybavením vybraného typu úveru (napr. sprostredkujeme vypracovanie znaleckého posudku). Táto služba je zahrnutá v celkovej provízii.

Provízia za zastupovanie klienta pri kúpe nehntueľností je určená po individuálne dohovore s klientom.

PROVÍZIA ZA INDIVINDUÁLNE ÚKONY:

 • provízia za zabezpečenie prípravy návrhu dohody o rezervácii nehnuteľností - 100,-
 • provízia za zabezpečenie prípravy návrhu kúpnej zmluvy - 250,-
 • porvízia za zabezpečenie prípravy návrhu na vklad vlastníckeho práva do katastra nehntueľností - 50,-
 • provízia za prípravu návrhu zmluvy o nájme nehnuteľností - 200,-
 • provízia za prípravu plnomocenstva pri predaji alebo kúpe nehnuteľností - 100,-
 • provízia za posúdenie ceny nehnuteľností pre potreby notára - 50,-

Ostatné individuálne úkony su spoplatnené po osobnom dohovore s klientom pri konkrétnej situácii

 • „S kanceláriou Open Real mám výbornú skúsenosť a neváhala by som sa na nich opäť obrátiť v budúcnosti. Pri kúpe bytu mi ochotne odpovedali na všetky moje otázky, vyšli mi v ústrety či už pri obhliadkach alebo pri dokumentácii týkajúcej sa bytu a vždy dodržali to, na čom sme sa dohodli. Byt som si u nich rezervovala v čase, keď v ňom ešte len...”

  Zuzana Hennache

© OPEN real, s.r.o. | vytvorilo a spravuje Tvorba webstránok a eshop aplikácií na mieru webio